👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5

Skapad 2017-08-24 13:22 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap Historia
Under medeltiden skedde stora förändringar i vårt land. Sverige blev ett rike under en regent och kristendomen tog över asatron. Städer började växa fram och handeln mellan länder ökade. Det var en mörk men spännande tid och vi kommer att titta närmare på hur vårt land förändrades, om hur det var att leva på medeltiden samt om våra regenters historia.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  
  Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

 

2. Kursplanemål:

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  
  Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  
  Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 •  
  Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 •  
  Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  
  Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Undervisning:

 • Vi läser faktatexter och arbetar med frågor utifrån texten.
 • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att göra "tidsresor" och besöka platser i historien och fantisera runt det och skriva om det.
 • Vi kommer att diskutera vad som skiljer sig från vikingatiden, t ex religionen och olika samhällsgrupper.
 • Vi kommer att se på filmer om medeletiden
 • Vi diskuterar olika källor.

4. Bedömning:

      Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Beskriva vad som kännetecknar medeltiden.
 • Använda ord och begrepp som hör till medeltiden.
 • Skriva texter med tydlig handstil och vanliga skiljetecken.
 • Svara på frågorna om medeltiden.
 • Delta i diskussioner om hur man levde på medeltiden.

 5. Begrepp:

 • medeltid
 • källor
 • regent
 • ledung
 • stormän
 • "in natura"
 • frälsemän
 • adelsmän
 • tionde
 • Hansa
 • kogg
 • korståg
 • digerdöden
 • de fyra stånden
 • riksråd
 • biskopar 
 • stift
 • stavkyrkor
 • kloster
 • munkar
 • nunnor
 • uppenbarelser
 • lärling
 • gesäll
 • mästare
 • skrå
 • bönhasar
 • ting
 • lagman
 • pesten
 • epidemi

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6