👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 2

Skapad 2017-08-24 13:36 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Undervisningen i ämnet No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska, fysiologiska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om biologiska, fysiologiska och kemiska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser samt att söka svar på dessa frågor.

Innehåll

Konkretisering

Se kopplingar till läroplan.

Arbetssätt och undervisning

Läsa faktaböcker
Se faktafilmer
Skriva faktatexter
Söka fakta
Undersökningar
Läsa och arbeta o våra Pulsböcker

Bedömning;

Bedömning sker utifrån redovisningar, grupparbeten, skrivuppgifter samt hur aktiv eleven varit på lektionerna.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3