👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättsskipning

Skapad 2017-08-24 13:46 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola F – 9
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din cykel, tyckte den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den! Ett land utan gemensamma lagar och regler skulle bli ett farligt och otrevligt ställe. Ingenting skulle fungera särskilt bra. Vi ska också titta på de rättigheter som gäller för dig som barn.

Innehåll

Arbetsområdet ska ge eleverna insikt om varför vi har lagar och regler samt lära sig om viktiga lagar de bör känna till. De ska få reflektera över konsekvenserna av ett brott, hur den som begått brottet påverkas och hur det påverkar familjen och samhället.

Hur ska vi arbeta med det här?

Kommunikativa förmågan

 • Ni kommer att samtala och diskutera om varför olika lagar finns samt vad det kan bli för konsekvenser om man inte följer lagarna.
 • Ni kommer att få möjlighet till att förklara och motivera era åsikter och ståndpunkter när ni gör olika värderingsövningar.
 • Ni får möjlighet att framföra och bemöta argument t ex om vad är ett rimligt straff för ett brott och har åldern på gärningsmannen betydelse?

 

Analysförmågan

 • Ni kommer att få möjlighet att beskriva orsaker och konsekvenser t ex om någon snattar något i en affär.
 • Ni kommer att få föreslå lösningar på problem av olika slag t ex Hur kan man minska brottsligheten?
 • Ni kommer att få förklara och påvisa samband kring Allemansrätten. T.ex. Vad kan hända om alla slänger sitt skräp i skogen eller om vi plockar massor av fridlysta blommor?

 

Metakognitiva förmågan

 • Ni kommer att fundera över vad som menas med det som står skrivet i några olika lagar.
 • Ni kommer att få reflektera över om någon person har begått ett brott, hur kan det då påverka familjen och samhället.
 • Ni kommer att få fundera över vad som är möjligt eller inte möjligt i olika situationer.
 • Ni kommer att få tolka och reflektera kring Barnkonventionen. Varför finns den och följs den?

Begreppsliga förmågan

 • Ni kommer, troligtvis, använda många ”nya" ord och begrepp som du inte riktigt vet betydelsen av innan vi börjar vårt arbete som t ex häleri, snatteri, olaga intrång, grundlagar, rättegång m.m.

 

Procedurförmåga (förmågan att hantera information)

 • Ni kommer att få söka och samla ihop information.
 • Ni behöver kunna fundera över om informationen ni hittat är rätt och riktig för att kunna användas.

 

 

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att vara delaktig i våra samtal och diskussioner.
 • Din förmåga att använda dig av ”nya” ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • Din förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser.

 

 

 

Anki Sundberg