👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2017-08-24 13:58 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Big Bang startade det och vi vill inte avsluta det.

Innehåll

Bakgrund

Vi valde naturvetenskap pga att det är en stor del av läroplanen, läroplanens arbetsätt utgår från barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. 

Naturvetenskap är en stor del av barnen liv. 

Naturvetenskap är stort, det ger oss möjlighet till att bryta ner det och få det att fungera på alla avdelningar och till alla åldrar. 

Naturvetenskap är ett spännande och roligt ämne. 

Vi vill ge barnen möjlighet till erfarenhet och intresse av hållbar utveckling. 

Som pedagoger vill vi vara medupptäckande, medundersökande, medagerande, medupplevande, delaktighet och tillgängliga. 

Syfte

 Verksamheten ska ge utrymmen för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl som inomhus och utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid. 

Mål

Att barnen tillägnar sig kunskaper kring ämnet naturvetenskap. 

Vi vill väcka ett intresse om hållbar utveckling

Vi skall ge barnen möjlighet att vara delaktiga samt tillsammans värna om miljön. 

 

Arbetssätt

* Kretslopp- vatten, blommor och djur

* Samband naturen- ljus/skugga, vatten/is, vatten/blomma

* Kunnande växter och djur- blommor, växter (miljö där det växer- vatten/näring och djur)

* Kemiska processer- järn-rostar, blanda saft, lösningar i vatten (socker, sand och salt), såpbubblor, baka. 

* Fysikaliska fenomen- kylskåpsmagneter (socker-strö, trä-sågspån, friktion, väder)

* Påverkan människan och samhälle och natur- lärande för hållbar utveckling, källsortering.

 

Exempel:
Rymden, bondgården,skogen, havet och på gården.Uppföljning/utvärdering/utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016