Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2017-08-24 14:00 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Eleven visar vad hen lär/lärt sig genom att hen aktivt deltar i textsamtal. Eleven visar dessutom att hen skriftligt kan reflektera och svara på frågor om det lästa.

 

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna:

  • använda de fem olika läsförståelsestrategierna när han/ hon läser olika typer av text:

 - att förutsäga (Spågumman)
 - att ställa frågor (Reportern)
 - att utreda oklarheter (Detektiven)
 - att sammanfatta (Cowboyen)
 - att se inre bilder (Konstnären)

  • berätta om innehållet i texten muntligt.
  • resonera om budskapet i texten och koppla det han/ hon läst till egna erfarenheter och åsikter.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Alex Dogboy

E
C
A
Ny aspekt
Läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Läsa sakprosatexter med flyt
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Ny aspekt
Läsförståelse, skönlitteratur
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Läsförståelse, skönlitteratur
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ny aspekt
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: