👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ÅR 2

Skapad 2017-08-24 14:00 i Morgongåva skola F-6 Heby
Svenska åk 2
Grundskola 2 Svenska
Vi fortsätter jakten på orden och språket.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

 

 

2. Kursplanemål:

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

 

3. Konkretiserade mål:

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att tala och skriva
 • läsa och förstå skönlitteratur och andra texter
 • skriva på olika sätt
 • följa och använda normer och regler i skrift och tal
 • kunna söka på internet eller uppslagsverk

 

 

5. Undervisning:

Du kommer att få:

 • få läsa diamantjakten på din "nivå"
 • öva i övningsboken
 • läsa böcker
 • skriva olika slags texter
 • muntligt redovisa böcker du läst
 • se på filmer eller program
 • öva språklära genom arbetsblad eller på i-Pad

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Du kommer att få visa att du nått målen genom:

 • arbetet i diamantjakten
 • de texter du skriver
 • genom att redovisa böcker du läst
 • läsa olika slags texter och diskutera dessa

.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Svenska åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta i grupp och lyssna på andra
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Återberättar så att andra förstår vad de menar
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Berätta sammanhängande så poängen blir tydlig
 • Sv  1-3
Beskriva olika saker så att andra förstår
 • Sv  1-3
Förklara så att andra förstår vad de menar
 • Sv  1-3
Ge och ta muntliga instruktioner
 • Sv  1-3
Tala om vad de tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 • Gr lgr11  -
Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
 • Sv  1-3
Läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • Sv  1-3
Rätta sig själv vid läsning
 • Sv  1-3
Automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
 • Sv  1-3
Stanna upp och samtala, återberätta, besvara och ställa frågor om det lästa för att förstå
Läsa mellan raderna Uppfatta den "röda tråden" i en berättelse
Få fram budskap med hjälp av skriven text
 • Sv  1-3
Skriva text med enkel handling för hand eller på datorn
 • Sv  1-3
Skriva text läsligt för sig själv och andra
 • Sv  1-3
Skriva enkel text med ett visst flyt
Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet
 • Sv  1-3
Göra mellanrum mellan orden
Skriva meningar med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken
 • Sv  1-3