👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationer

Skapad 2017-08-24 14:03 i Söderskolan Falkenberg
Laborations planering i NO-ämnena.
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Laborationsplanering för NO-ämnena.

Innehåll

Syfte

- Vi tränar på att genomföra systematiska undersökningar i biologi, kemi och fysik.

- Vi tränar på att dokumentera våra undersökningar.

- Vi tränar på att planera egna undersökningar och formulera frågeställningar.

- Vi tränar på att diskutera resultat med teori.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Laborationsrapport

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera undersökningar
Du behöver träna på att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Du behöver träna på att använda utrustning.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat kopplat till teori.
Du behöver träna på att jämföra syftet med ditt resultat.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga teorier.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga teorier.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling koppling till naturvetenskapliga teorier.
Resultatets rimlighet
Du behöver träna på att resonera kring resultatets rimlighet.
Du kan föra enkla resonemang kring resultatets rimlighet.
Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättra undersökningen
Du behöver träna på att resonera kring hur undersökningar kan förbättras.
Du kan hjälpa till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ger förslag på nya frågeställningar som kan undersökas.
Utvecklade laborationsrapporter
Du behöver träna på att dokumentera dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.