👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK HÖSTEN 2017

Skapad 2017-08-24 14:12 i Morgongåva skola F-6 Heby
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola F – 2 Matematik
Matte är toppen !

Vi kommer att använda både knoppen och hela kroppen !

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, ofta med konkret material, arbetar vi under höstterminen vidare mot nya mål.
Eleverna arbetar både på egen hand och tillsammans med klasskompisarna för att lösa matematikuppgifterna i boken. Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör de själva en diagnos där eleverna visar vad de lärt sig. Därefter får de antingen chans att öva mer  i Förstoringsglaset och /eller nya utmaningar i Kikaren.
En viktig del i matematiken är att eleverna kommunicerar matematik, det är när vi talar om hur vi tänker som vi befäster våra kunskaper, därav arbetar vi med att tala matte i olika gruppkonstelationer samt enskilt.
Vi arbetar också med mer praktisk matte såsom att mäta tid, volym och längd samt jobba med problemlösning.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 2A

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 2A

Tal och klockan
Mål kapitel 1
Jag vet hur många 100 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda.
Jag kan talsorterna tiotal och ental.
Jag kan talen upp till 100.
Jag kan talraden och kan säga vilket tal som kommer före och efter.
Jag kan jämföra tal och säga vilket som är störst och minst.
Jag kan kvart i och kvart över på klockan.
Plus, minus och längd.
Mål kapitel 2
Jag kan lägga till ental, till exempel 42+3.
Jag kan minska med ental, till exempel 45-3.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus, till exempel 4+5=9, 24+5=29.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus, till exempel 7-3=4, 57-4=53.
Jag kan lösa textuppgifter med plus och minus.
Jag kan mäta i centimeter med hjälp av linjal.
Jag kan uppskatta hur mycket en meter är.
Plus och volym
Mål kapitel 3
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 9+4.
Jag kan räkna 9+ och 8+ genom att först lägga till upp till 10.
Jag kan räkna 7+, 6+ och 5+.
Jag kan börja med det största talet när jag räknar addition.
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 17+4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus.
Jag kan uppskatta hur mycket en liter och en deciliter är.
Minus och klockan
Mål kapitel 4.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 13-4.
Jag kan minska från talen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 21-4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus.
Jag vet hur många minuter det går på en timme.
Jag kan tio i och tio över på klockan.
Jag kan tjugo i och tjugo över på klockan.
Gånger och delar
Mål kapitel 5.
Jag kan använda gånger.
Jag kan tvåans tabell.
Jag kan jämna och udda tal.
Jag vet vad dubbelt så många är.
Jag vet vad hälften så många är.
Jag vet vad en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom de diagnoser du gör efter varje kapitel. Du visar mig att du befäst dina kunskaper genom att förklara hur du tänker. Genomför de matematikprov under terminen.