👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap år 4

Skapad 2017-08-24 14:14 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
PP med matris för år 4
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetet med kartkunskap får du bland annat lära dig att använda olika typer av kartor. Hur man hittar i en kartbok, dvs att använda kartbokens register. Du ska också lära dig att använda och förstå kartans olika teckenförklaringar. Du ska förstå hur kartans skala fungerar och veta vad längdgrader och breddgrader är.

Innehåll

Mål ur kursplanen:

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna väderstrecken,
 • kunna använda en karta för olika ändamål.
 • kunna hitta geografiska platser på en karta i kartboken genom att använda registret och rutnätet.
 • kunna färgers och symbolers betydelser.
 • förstå att en karta är ritad i en viss skala och vad det betyder.
 • känna till hur du kan använda t. ex topografiska och tematiska kartor,
 • kunna använda ämnesspecifika ord t.ex  satellitbild, väderstreck, ekvator, navigering, skala.

Undervisningen

På lektionerna kommer du:

 • samtala och arbeta med text och uppgifter i läroboken Puls Geografi Sverige
 • se undervisningsfilmer,
 • arbeta med kartbok/ atlas, 

 

Bedömning:

Du visar att du:

 • kan väderstrecken när du på kartan kan säga i vilket väderstreck en ort ligger i förhållande till en annan,
 • kan använda en kartbok/ atlas för att söka olika typer av information.
 • kan kartans symboler och färger.
 • kan och använder geografiska ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kartkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
 • Ge  4-6
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Ge  4-6
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Använda kartbok
Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Geografiska begrepp
Att förstå och använda ämnes - specifika begrepp
 • Ge  4-6
Du förstår och använder ett fåtal geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du förstår och använder ett flertal geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du förstår och använder geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Fältstudier
Att använda karta i verkligheten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss hjälp använda en karta i verkligheten på ett fungerande sätt.
Du kan använda en karta på ett i stort fungerande sätt.
Du kan använda en karta på ett välfungerande sätt.