👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism, elektricitet, energikällor, isolering

Skapad 2017-08-24 14:17 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med elektriska kretsar, magnetism, olika kraftverk samt isolering.

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

- söka naturvetenskaplig information

- samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi

- ha grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen

- föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter

- beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning

 

Undervisning: 

Vi kommer att träna på:

- att förstå fysikaliska begrepp (se nedan)

- att förstå vad sluten och öppen krets är för något

- att göra seriekopplingar och parallellkopplingar

- att rita symboler i ett kopplingsschema

- att lära oss vilka risker det finns med elektricitet och hur man ska skydda sig mot hög ström

- att förstå att vissa ämnen leder ström och vissa inte

- att förstå hur elektricitet blir värme

- hur olika kraftverk fungerar

- vilka ämnen som är magnetiska

- hur isolering fungerar, tex i en termos 

- hur magneter och batterier upptäcktes

- experimentera i grupp och skriva enskilda laborationsrapporter med hypotes, iakttagelse och slutsats.

Begrepp: atom, elektron, kärna, elektriskt laddad, plusladdad, minusladdad, oladdad, statisk elektricitet, elektrisk ström, sluten strömkrets, minuspol, pluspol, urladdning, batteri, elektrisk spänning, kraft, kompass, magnetfält, elektromagnet, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6