👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Väder, värme, kyla och luft

Skapad 2017-08-24 14:18 i Wallbergsskolan Grundskolor
Koll på NO 4 Vi kommer att hitta svaren på frågan hur kan det blåsa, varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag, hur kan vi spara värmen i huset, vad är dimma? Vi kommer även att ta upp frågor om hållbarutveckling, klimat och miljöpåverkan.
Grundskola 4 Fysik NO (år 1-3)
Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • Kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • Förklara vad det är som händer när det blir varmt.
 • Kunna förklara hur vindar uppstår.
 • Veta hur moln, regn och snö bildas.
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.
 • Vad är en meteorolog?
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.
 • Veta att luft består av olika gaser.
 • Kan namnge några av gaserna i luft.
 • Veta vad som menas med växthurgas.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter från olika läroböcker t.ex. Koll på NO åk 4
 • Se film
 • Skriva och dokumentera
 • Genomgångar
 • Beskriva och dokumentera med ord och bild.
 • ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.
 • Göra experiment

 Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp  som vi arbetat med under arbetsområdet.

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner. I det avslutande momentet, diskussioner i små grupper, får du tillsammans med några klasskompisar prata utifrån bilder och ord och visa allt du lärt dig när vi jobbat med väder. Vi kommer även avsluta med en koll på vad vi kan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6