Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering årskurs 1-3 HT-17

Skapad 2017-08-24 14:24 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Undervisning och arbetsmoment

Under terminen kommer vi att göra följande:

 • Olika lekar och regler till dem.
 • Redskapsbanor och förståelsen kring säkerheten.
 • Träna grov- och finmotoriken.
 • Lekar och övningar till musik.
 • Moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och kroppskontroll.
 • Stationsträning och koordination.
 • Utomhusaktiviteter, så som olika friidrottsgrenar, skridskor och lekar.
 • Träna sin samarbetsförmåga i lekar, spel, bollövningar och andra aktiviteter.
 • Samtala om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge (åk 3)
 • Friluftsliv (åk 3).

Bedömning

Efter höstterminens slut kommer jag bedöma din förmåga att:

 • anpassa dina rörelser efter aktivitet.
 • samtala om vad du har upplevt och hur det påverkar dig och din kropp.
 • ta hänsyn till andra i lek och spel.
 • delta aktivt på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: