Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-08-24 14:38 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet - trafik. Där kommer vi att lära oss att hitta trafiksäkra vägar till och från skolan. Vi lär oss mer om säkra cyklar och varför vi ska använda hjälm och reflexer.

Innehåll

 

Innehåll

Mål

Du ska:

 • Känna till några trafikmärken i närmiljön.
 • Känna till hur en säker cykel ska vara utrustad.
 • Kunna delta i samtal kring trafikregler och varför de behövs.
 • Känna till riskfyllda platser kring skolan och hur man kan minska riskerna.
 • Veta innebörden av att använda reflexer och cykelhjälm.

 

Vi tränar på förmågorna att samtala, beskriva och identifiera i arbetsområdet trafik.

 

Vi kommer att :

 • titta på filmer från Ur som heter "Gatsmart" och diskutera utifrån det vi får reda på där.
 • gå en trafikpromenad och identifiera riskfyllda platser omkring skolområdet. Vi letar även efter trafiklösningar som känns säkra. Vi lär oss om vägmärken.
 • gå igenom hur en säker cykel ska vara utrustad.
 • lära oss nya begrepp som t ex: pedal, broms, reflex, trafiksäker osv.
 • göra jämförelser mellan en trafiksäker cykel och en cykel som inte är trafiksäker. Vi tränar oss på att se skillnader och likheter.
 • göra en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå eller cykla).
 • lära oss mer om mörker och reflexer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Trafik

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Nivå 1: På väg att uppnå målen
Nivå 2:Godtagbara kunskaper
Nivå 3: Mer än godtagbara kunskaper
Trafikregler
Jag kan med stöd berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med stöd berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan förklara vad vad de betyder.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad de betyder och varför de är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: