👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Människokroppen åk 5

Skapad 2017-08-24 15:23 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver?
Grundskola 5 Kemi NO (år 1-3) Slöjd Biologi
Hjärtat bankar och blodet rusar runt i kroppen. Vad händer och vad innehåller blodet som finns inom oss? Varför behöver vi äta nyttig mat och vilken väg tar maten genom kroppen? Vi lär oss om kroppens uppbyggnad och vilka organ vi har. Kroppen visar tydligt om den inte mår bra och hur skall vi ta hand om den?

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • känna till om hjärtats funktion och blodets funktion.
 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • veta varför och hur vi andas.
 • ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • känna till om vår hud och vad den skyddar oss från.
 • känna till lite om kroppens egna försvar.
 • känna till olika organ i kroppen och varför vi behöver dessa.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att bl a:

 • arbeta med boken "Koll på NO" 
 • skriva förklarande texter
 • titta på filmer
 • leta fakta på nätet.
 • gå igenom och förklara olika ämnesspecifika ord
 • arbeta praktiskt 

Såhär visar jag att jag kan

 • genom att visa intresse och vara aktiv på lektionerna vid genomgångar och i muntliga diskussioner om ämnet
 • skriva tydliga och utvecklade svar på uppgifter och frågor i arbetsboken.
 • genom inlämningsuppgifter
 • genom ett skriftligt prov

Lycka till!
Ingrid

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Uppgifter

 • Skrivuppgift och redovisning om kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6

Matriser

NO Bi Sl Ke
Biologi Kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Biologi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Biologi
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Biologi
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Biologi
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Biologi
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

NO Bi Sl Ke
Kemi kunskapskrav år 4-6

Insatser krävs
Godtagbara
Mer godtagbara
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Använda sökt information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

NO Bi Sl Ke
Slöjd kunskapskrav år 4-6

Insatser krävs
E
Mer än godtagbara
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.