👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi HT-17

Skapad 2017-08-24 15:23 i Vattholmaskolan Uppsala
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Under höstens biologiarbete kommer vi att dels arbeta med näringskedjor och ekosystem och dels observera vad som händer i naturen på hösten. Vi kommer under hösten vara med i höstförsöket som är ett forskningsprojekt där vi ska observera höstlövsutvecklingen på ett antal träd och rapportera in till SLU.

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv.
 • genomföra enkla observationer och dokumentera dessa

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd
 • använda dig av viktiga begrepp så som näringskedjor, näringsväv, ekosystem
 • göra observationer och dokumentera dessa

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • rita näringskedjor samt näringsväv
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor
 • delta i Höstförsöket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6