👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsocoachen

Skapad 2017-08-24 15:29 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola F
Test

Innehåll

Mål

 

Undervisning

 

Examination

Uppgifter

  • Case 1

Matriser

GA Janita Hkk

Mat, måltider och hälsa: Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan planera och tillaga enkla måltider och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga enkla måltider och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga enkla måltider och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumtion och ekonomi: hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ
Eleven för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan beskriva grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.
Eleven föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.

Miljö och livsstil: värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtions val och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtions val och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtions val och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.