👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskap åk 8, v 34-37 Ht 2017

Skapad 2017-08-24 16:13 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Abetsområdet innehåller bl a funderingar kring identitet och vilka faktorer  som påverkar dess utveckling och människans livsstilar. Hur ser Sveriges befolkning ut? Var bor människor? och Vad gör samhället för att hjälpa medborgarna? är andra frågor som vi söker svar på. Vi avslutar med att fundera kring vilka faktorer som ligger till grunden för migration/emigration och vilka följder det får för individ och samhälle.  

Innehåll

Vi arbetar till största delen med läroboken, Samhällskunskap 7-9 s 9-42.

Avsnittet om ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande examineras genom en enskild inlämning där eleven ska visa att den förstått de tio faktorer som läroboken tar upp och applicera dem på sin egen identitet, livsstil och livssituation. Inlämning 28/8-17

Avsnittet om Sveriges befolkning och svenska välfärdsstrukturer examineras genom ett skriftligt prov och avsnittet om invandring examineras genom att eleven skriver texter om orsaker till och följder av människors förflyttningar. Prov 8/9 - 17 och skrivuppgiften görs i skolan och i hemma.

 

Uppgifter

  • Individ och gemenskap

  • Migration bedömningsstöd