👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-08-24 16:15 i Aspenässkolan Lerum
Vi utgår från Koll på No 4 och läser om skogen
Grundskola 4 Biologi
Skogen i Sverige. Skogens alla invånare. Näringskedja. Nedbrytning i skogen.Vad blir det av döda djur? Samarbete i skogen - svampar och träd. Skogens växter och bär. Myror på marken. Rovdjur och bytesdjur. Får jag elda var jag vill i skogen? Allemansrätten. Skyddade områden. Det och mycket mer kommer du att veta när vi har läst färdigt området.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och allemansrätten 

Vi kommer att läsa faktatexter, se på film, arbeta med arbetsblad och ha fältstudier där vi undersöker på nära håll.

Vi kommer att använda iPad där du kommer få uppgifter via Google Classroom och lära dig dokumentera digitalt. 

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

 • Du som elev ska:
 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • veta vad allemansrätten innebär för dig
 • veta vad ett bytesdjur och ett rovdjur är

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både skriftligt och muntligt. Vi kommer även ha ett prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena, år 4-6

Förmåga att

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklarar.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar.
Förklarar med exempel som passar bra in i beskrivningen.
Kan förklara vissa begrepp och termer.
Använder begrepp och termer i beskrivningar.
Förstår och använder tidigare och nya begrepp och termer i rätt sammanhang.
Kan koppla samman tidigare kunskap med nya kunskaper.
Gör kopplingar till tidigare kunskaper i beskrivningar och diskussioner.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Information
Söka och använda
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.
Granska
Vet att information kan vara olika trovärdig.
Kan resonera kring olika informationskällor trovärdighet.
Förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Undersöka
Material
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sätt rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Förarbete
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning.
Kan formulera en enkel frågeställning.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som ger svar på frågeställningen.
Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justeringar arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Efterarbete
Gör enkla dokumentationer av undersökningen.
Gör noggranna dokumentationer av undersökningen.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad det kan bero på.
Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på.
Kan samtala om hur undersökningen kan förbättras.
Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.