👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Grundsärskolan 3-6 Historisk teknik

Skapad 2017-08-24 16:19 i Berga grundsärskola Uppsala
Tidsbegrepp, årtal och en uppfattning om vad tid är.
Grundsärskola 3 – 6 Teknik Samhällsorienterande ämnen
Vad är historia? Vad innebär årtalen vi läser i texten? Vad använde man sig av för tekniska föremål vid en given tidsperiod?

Innehåll

Lärandemål

För resonemang om tidens gång.

Förstår en tidslinje och kan illustrera forntid, nutid och framtid. 

Kan sätta in händelser på en tidslinje. 

För resonemang om förhållandena i Sverige förr jämfört med nu. 

 

Undervisning

Vi gör en klasstidslinje där vi samlar upp årtal från undervisningen, filmer, händelser etc.

Vi gör tidslinjer tillsammans med ett elevnära innehåll, födelseår, viktiga händelser i respektive familj etc. 

Vi tittar på faktafilmer om tekniska föremåls historia och tar fasta på årtal och sätter upp dem på tidslinjen. 

 

 

Uppgifter

 • Egen tidslinje

 • Tekniska föremåls historia - glasögon

 • Tekniska föremåls historia - saxen

 • Tekniska förmåls historia - gaffeln

 • Tekniska föremåls historia - visselpipan

 • Tekniska föremåls historia - nagellacket

 • Tekniska föremåls historia - säkerhetsnålen

 • Tekniska föremåls historia - suddgummit

 • Tekniska föremåls historia - bollen

 • Tekniska föremåls historia - plåstret

 • Tekniska föremåls historia - tandborsten

 • Att vara barn för hundra år sedan

 • 1600-talet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  4-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  4-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6