👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, väderstreck, världsdelar och världshav

Skapad 2017-08-24 17:59 i Särö Montessoriskola U Aktiva Piloter
Ett arbetsområde om kartan och att kunna orientera efter den, om väderstrecken samt om våra världsdelar och världshav.
Grundskola 3 Geografi Svenska
Du ska få lära dig karta, orientera med en karta över skolgården samt namnen på våra världsdelar och världshav. Du kommer också att söka fakta om några platser som du tycker är intressanta.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

att du ska öka din förmåga att:

 • kunna läsa en karta och kunna orientera efter den
 • kunna rita en enkel karta över skolgården
 • peka ut de olika väderstrecken
 • känna till våra världsdelar och världshav
 • söka fakta om olika platser från olika källor

Detta kommer undervisningen att innehålla

Övningar på kartan, muntliga genomgångar, diskussioner, träning på blindkartor.

Det här vill vi att du ska lära dig

 •  läsa en karta och orientera efter den
 • rita en enkel karta över skolgården
 • namnen på väderstrecken och kunna peka ut dem i klassrummet
 • namnen på våra världsdelar och kunna placera in dem på en blindkarta
 • namnen på våra världshav och kunna placera in dem på en blindkarta
 • peka ut några för dig intressanta platser på en karta

Så här kommer vi att arbeta

 • kartövningar
 • träna på väderstrecken 
 • orientera efter en karta på skolgården
 • filmer
 • söka fakta på internet

Det här ska bedömas

Din förmåga att:

 • förstå hur en karta är uppbyggd
 • kunna rita en enkel karta
 • kunna orientera i närmiljön med hjälp av en karta
 • kunna namnge och peka ut de olika väderstrecken
 • kunna namn och läge på världsdelarna och världshaven
 • kunna namn och läge på några platser som du tycker är intressanta

Underlag för bedömning

Samtal, skriftliga tester samt iakttagelser i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3