👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy Matematik åk1 ht 2017

Skapad 2017-08-24 19:20 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Dags att lära oss om tallinjen, och sifforna mellan 0-10!

Innehåll

Lärande

 • Utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Utveckla intresse för matematik
 • Utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang

 

 • naturliga tal och deras egenskaper inom talområde 0-10 samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • enkla mönster i talföljder
 • addition och subtraktion i talområde 0-10
 • enkla matematiska frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (räknesagor)
 • matematiska begrepp, större än - mindre än, fler än - färre än samt lika många
 • vanliga lägesord för att beskriva föremåls- och objekts läge i rummet

Bedömning

 • Du kan ramsräkna 0-10.
 • Du kan dela upp talen på på olika sätt.
 • Du kan utföra addition och subtraktion i talområde 0-10.
 • Du kan formulera en enkel räknesaga muntligt och i bild
 • Du känner till begreppen fler-färre, större än - mindre än, lika många.
 • Du känner till lägesord t ex framför, bakom och på.


Samtliga mål visar du både muntligt och skriftligt.

Undervisning

 • genomgångar - gemensamma och enskilda
 • samtal/diskussioner kring matematik
 • praktiskt/konkret arbete
 • färdighetsträning genom spel, lekar, kortövningar
 • arbete och färdighetsträning i matematikboken (Favorit)