👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-08-24 19:28 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Hur kan vatten se ut och vara? Vad kan man göra med vatten och vad menas egentligen med vattnets kretslopp?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du uppnått målen för detta tema:

 • berättar du om vattnets kretslopp i text och bild
 • berättar du om vattnets olika faser
 • använder du de naturorienterande ämnenas begrepp när du beskriver (kretslopp, avdunsta, smältning, stelning, kondensering)
 • gör du enkla undersökningar
 • dokumenterar du dina undersökningar med text och bild.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen av ovanstående mål sker under arbetets gång samt vid enkla bedömningsuppgifter.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar ofta i lärgrupper där du får möjlighet att använda de begrepp som du lär dig.

För att lära oss mer fakta ser vi på program eller filmer/läser texter/lyssnar när våra lärare berättar.

Vi gör undersökningar där vi upptäcker och lär oss saker och dokumenterar dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3