👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud

Skapad 2017-08-24 19:55 i Garnvindeskolan Ale
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vad är ljus? Vad är ljud? Vi kommer att arbeta med ljus och ljud och lära oss något om hur örat och ögat fungerar. Vi kommer också att samtala om hur människor förr i tiden förklarade fenomen som t.ex. regnbågen och åskan.

Innehåll

Centralt innehåll:

Konkretesering av det centrala innehållet

Vi kommer att prata om våra olika sinnen, men kommer främst att fokusera på hörsel och syn.

Vi kommer att läsa om hur det ser ut inuti ett öra och om hur ett öga fungerar.

Vi kommer att prata om vad ljus och ljud är. 

Vi kommer att se filmer som handlar om ljud och ljus. 

Vi kommer att göra olika enkla experiment med ljus och ljud.

Vi kommer att få lära oss om hur människor förr i tiden uppfattade och förklarade olika fenomen i naturen t.ex. regnbågen  och åskan. 

Arbetssätt

Vi kommer att prata, läsa faktatexter, skriva, rita. diskutera, experimentera och se på film. 

Bedömning

Du ska:

 • känna till något om hur ögat och örat fungerar.
 • kunna ge en enkel förklaring till vad ljud och ljus är. 
 • känna till något om vad man trodde förr om ljud och ljus.
 • kunna ge exempel på ett enkelt samband i naturen gällande ljud och ljus, t.ex att förstå varför vi ser blixten innan vi hör åskmullret.

Jag kommer också bedöma:

 • din förmåga att formulera hypoteser och att utföra experiment.
 • din delaktighet under lektionerna.
 • din förmåga att undersöka och dokumentera.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3