Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 3

Skapad 2017-08-24 20:12 i Husensjö skola Helsingborg
Kraft, rörelse och friktion.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om tyngdkraft, friktion och rörelse på ett roligt och lekfullt sätt.

Innehåll

Syfte med arbetet är:

 • att eleverna ska få utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang
 • att eleverna ska få utveckla förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier

 

Förmågor vi ska öva är:

 • analysförmågan
 • begreppsförmågan
 • kommunikativa förmågan

 

Arbetssätt och undervisning

 • se på faktafilm
 • arbeta i grupp och enskilt
 • diskutera
 • utföra olika experiment
 • dokumentera
 • besöka lekplatser och upptäcka fysiken
 • få vardagsnära exempel vad gäller friktion, balans och tyngdkraft
 • ur ett historiskt perspektiv få exempel på krafter och rörelse

 

Begrepp

Tyngdpunkt, tyngdkraft, kraft,  friktion, balans, jämvikt, trögt, rörelse, gungbräda.

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft/rörelse/friktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala med stöd av vuxen om tyngdkraft.
Eleven kan med enkla ord samtala om tyngdkraft.
Eleven kan samtal om tygndkraft.
Ny aspekt
Eleven kan samtala om friktion i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala med stöd av vuxen om friktion.
Eleven kan med enkla ord samtala om friktion.
Eleven kan samtala om friktion.
Ny aspekt
Eleven kan samtala om jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala med stöd av vuxen om jämvikt.
Eleven kan med enkla ord samtala om jämvikt.
Eleven kan samtala om jämvikt.
Ny aspekt
Eleven kan dokumentera sina undersökningar.
Eleven kan med stöd av vuxen dokumentera sina undersökningar.
Eleven kan med enkla metoder dokumentera sina undersökningar.
Eleven kan göra en utförlig dokumentation av sina undersökningar.
Ny aspekt
Eleven kan använda sin dokumentation i diskussion och samtal.
Eleven kan med stöd av vuxen delta i diskussioner och samtal.
Eleven kan med hjälp av sin dokumentation föra diskussioner och samtal.
Eleven utgår från sin dokumentation och kan diskutera och samtala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: