Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO - Ht 17

Skapad 2017-08-24 20:19 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Under första halvan av höstterminen kommer vi att jobba med samhällskunskap. Den andra halvan ägnar vi åt geografi.

Innehåll

Terminsplanering SO 6C: Ht-17

Vecka 34-43: SAMHÄLLSKUNSKAP

Tema: Medier - Individer och grupper - Ekonomi

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

Individer och gemenskaper

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

Vecka 45-51: GEOGRAFI

Tema: Vår planet jorden

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

Livsmiljöer

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: