👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utepedagogik

Skapad 2017-08-24 21:26 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik
Genom att välja ut en liten del av skogspartiet är det lättare att studera detaljerna i naturen och det är precis därför som vi under läsåret kommer att använda oss av en naturruta för att undersöka och dokumentera vad som händer i naturen.

Innehåll

Det här kommer vi att göra

Välja ut en naturruta i närområdet som vi besöker varje vecka. 

Dokumentera vad som händer i naturrutan genom att ta bilder och anteckna i naturboken. 

Undersöka mossa, stenar, insekter, träd mm i naturrutan. Vilka slags träd finns och varför? Lavar/mossor

Träna förmågan att upptäcka, iaktta, tolka företeelser i naturen.

Frågor som vi kommer att ställa oss är:

 • Hur är temperaturen idag?
 • Är det några dofter?
 • Vad ser vi?
 • Vad hör vi?

Vi kommer att samtala om Allemansrätten. 

Samtala om årstider och vädertyper. 

Samtala om hur djur och växter påverkas av årstidernas växlingar. Ex varför tappar träden bladen. 

 

Redovisning

En bildutställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9