👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturruta

Skapad 2017-08-24 21:50 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen

Innehåll

Du kommer att få välja ut en plats i skogen som vi besöker varje vecka. Här kommer du att få studera vad som händer i naturen på en begränsad yta. 

 • Vad växer här?
 • Lavar/mossor
 • Finns det träd, vad händer med träden under året som går. 
 • Allemansrätt

Exempel på frågor till arbetsområdet:

 • Varför flyttar fåglarna?
 • Varför tappar träden sina blad?
 • Hur övervintrar olika djurarter?
 • Livet  i en bäck, skillnad mellan höst, vinter, vår och sommar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6