👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och regler

Skapad 2017-08-24 22:08 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
LPP för hur vi startar upp efter sommaren - Vi har fått nya elever i klassen. Hur vill vi att vi ska vara mot varandra? Vilka regler finns på skolan, vilka regler vill vi ha i klassen?
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur vi bygger upp gruppens gemensamma normer och regler. Vi lär känna varandra, lär oss visa hänsyn och lyssna på varandra. Ledorden vi jobbar med är Trygghet, Samarbete och Ansvarstagande.

Innehåll

 

 

Så här ska vi arbeta

Vid skolstart går vi igenom skolans trivselregler, pratar om vad de faktiskt betyder.

Klassen bestämmer tillsammans vad de vill ha för egna regler i klassrummet.

Vi ser på serien "Vara vänner" på SLI. Vi diskuterar filmerna.

Vi har gruppstärkande övningar såsom namnlekar, samarbetsövningar och massage.

Det personliga ansvaret tränas t.ex i det dagliga samtalet, vid arbetet med konflikter, att städa efter sig, att ta på sig kläder efter väder samt att ta ansvar för sina saker och säga hejdå när man går hem.

 

Elevens mål

Att känna sig trygg i sin grupp

Att vara en god en kamrat

Att känna till skolans och klassens regler

Att ta ansvar

Att visa omtanke om varandra

Att samarbeta

Att lyssna på varandra

 

Utvärdering

En kontinuerlig utvärdering hur eleverna är mot varandra sker varje dag då vi observerar hur gruppen fungerar.

Vi påminner varandra om våra gemensamma regler.

Barnen fyller i en trivselenkät som sedan redovisas i skolans trygghetsteam.

Uppgifter

 • Klassrumsregler

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3