Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav

Skapad 2017-08-24 22:17 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Under en 3-veckors period kommer vi i SO jobba med kartor och världen. Vi kommer bland annat jobba igenom följande frågeställningar: Vad är en karta? Hur är den uppbyggd? Hur använder man den? Hur ser vår värld ut? Vilka är våra världsdelar och världshav? Hur skulle det kunna vara att leva i en annan världsdel? Varför flyttar människor mellan olika länder/världsdelar? Hur kan det påverka dem?
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3) Samhällskunskap
Vad heter den största världsdelen? Kan man bo på Antarktis? Vilka är de tre världshaven? Detta är några av alla frågeställningar som vi kommer undersöka nu när vi ska jobba med geografi!

Innehåll

Syfte:

Från läroplanen (Lgr 11), Samhällsorienterade ämnen; Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Titta på världskarta
 • Läsa och diskutera kapitlen "Kartan" och "Hela världen" i Puls SO-boken 
 • Titta på film "I min familj - ny i Sverige" (UR)
 • Rita en karta över ditt rum
 • Lyssna på en sång om världsdelarna
 • Skriva om ett land du själv väljer
 • Måla landets flagga
 • Träna på världsdelarna samt världshaven m.h.a arbetspapper och Elevspel (iPad)

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska kunna tolka samt göra enkla kartor
 • Du ska kunna våra fyra huvudsakliga väderstreck och peka ut deras position på en karta
 • Du ska kunna namn och position på våra världsdelar och världshav 
 • Du ska känna till minst två orsaker till varför människor flyttar mellan olika länder/världsdelar 
 • Du ska kunna redogöra för skillnader som finns mellan att bo i ett annat land/världsdel jämfört med Sverige
 • Du ska kunna skriva en kort text om ett land

Du kommer att bedömas genom dina egengjorda kartor, texter och ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: