👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vart är vi?

Skapad 2017-08-25 08:05 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Vad är det vi kan? och vad vill vi lära oss med av på avdelning tre.

Innehåll

Temat/aktiviteten

 

 

Var är vi? Just nu kollar vi av vad vi behöver träna mer på i grupperna, så som färger, prepositioner, språket, motoriken mm. Vi har delat in oss i två grupper vid samlingarna, den röda gruppen med de barn som börjar F-klassen till Hösten och den blå gruppen.

 

Vart ska vi? För att kunna planera ett bra lärande för barnen behöver vi först ta reda på vart vi står idag, vad behöver vi träna mera på. Utifrån detta kan vi sedan starta upp våra olika teman.

 

Hur gör vi? Vi har på samlingarna använt oss av former i olika färger, genom detta har vi diskuterat både färg, form och antal. Vi kommer sedan att gå vidare med språkövningar och munmotorik.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016