👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi undersöker friktion

Skapad 2017-08-25 08:56 i Hemmings förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi undersöker friktion som en del av undersökningsfasen.

Innehåll

Vi är i undersökningsfasen och vi har sett att barnen spontant rullar olika saker. Vi tänker att vi under vecka 35 erbjuder barnen möjligheten att testa friktion på många olika sätt. 

 • Olika underlag. Inne och ute.
 • bollar
 • bilar
 • hjul
 • rockringar
 • träklossar
 • sig själv
 • vad barnen hittar på

Vi delar upp oss i två grupper. Vi dokumenterar med foto och film samt antecknar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016