👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2017-08-25 09:05 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska
Under vecka 33-37 kommer vi att arbeta med klassiker. Du kommer att få läsa en bok, göra en muntlig redovisning om författare och skriva en berättelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur, formulera dig och att söka information.

Bedömning

Se kopplingar till läroplan nedan.

Undervisning och arbetsformer

Läsning av bok, även utdrag av böcker
Se film
Diskussion i grupp
Muntliga redovisningar om författare

Skriva berättelse och träna på att förbättra texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9