Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart och inventering

Skapad 2017-08-25 09:22 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Det är höst och en ny termin har börjat. Introduktionen av nya barn och deras familjer till vår förskola är mycket viktig. Vårt mål är att de ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Vi har också en del barn som flyttar till en annan avdelning och de behöver också få möjlighet till detta. Vi försöker observera vad det är barnen är intresserade av och vilket behov barngruppen har för att erbjuda bästa möjlighet för lärande, utveckling, nyfikenhet och intresse. Detta för att vi ska kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt.

Innehåll

Mål

Vårt mål under den här perioden är att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga hos oss. Vi fokuserar på att det ska bli så bra som möjligt och att vi i samspel med föräldrarna erbjuder en bra introduktion för varje enskilt barn. Att känna trygghet, få vara sig själv och ha kul tillsammans med andra är viktigt. Likaså delaktighet och inflytande i vardagen, både som barn och förälder.

Dalhems förskola har Naturvetenskap och kommunikation som tema.Vårt fokus är att vara lyhörda för barnens intresse och behov för att vi ska kunna erbjuda utmanade aktiviteter för deras fortsatt utveckling och lärande. Detta utgör grunden för vår planering av verksamheten och undervisningen.

 

Metoder

 • Vi har planerat in att ha en gemensam frukt och samlingsstund varje morgon för att få en kontinuitet och trygghetskänsla. Då pratar vi också om vem som är här och inte.
 • Vi har planerat in läsning/sagostund, besök på biblioteket, prata mycket, ställa frågor, ha en dialog, samspela. 
 • Vi fokuserar på intoning ev känslor, prata om ledsen och glad.
 • Att vara delaktiga i den fria leken, spinna vidare på den, samspela tillsammans med barnen
 • Lyssna in och vara lyhörda för föräldrars synpunkter och information om deras barn, både nya som gamla.
 • Erbjuda olika aktiviteter för att se vad barnen är intresserade av, bla inom naturvetenskap.
 • Ta tillvara på barnens nyfikenhet i den fria leken.
 • Gå ut i närområdet för se vad som intresserar barnen.

Dokumentation

Ni kan följa vår verksamhet här i Unikum. Vi dokumenterar med foto, film, anteckningar och observationer och sammanställer vårt arbete här. Ni kan också se glimtar av vad vi gör på fb och instagram. 

Barns delaktighet: 

Barnen är delaktiga genom att bl.a. Fotografera själva, titta på bilder vi tagit och de själva. Vid återkoppling till det vi har gjort, genom dialog, samspel och öppna frågor. Att vi försöker erbjuda det barnen vill och är intresserade av, att deras intresse ligger till grund för det vi gör.

Likabehandlingsarbete 

Intoning av känslor, glad/ledsen/arg, prata om vem som är här, låta varje barn få möjlighet att vara med, turtagning, hur man är mot sin kompis etc.

Utvärdering - så går vi vidare

Vi utvärderar vad barnen har varit intresserade av och planerar in olika aktiviteter och utmaningar för deras fortsatta lärande. 

Till sist

Om det är något ni undrar eller vill att vi tillför i verksamheten så bara prata med oss. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: