👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: terminsplanering

Skapad 2017-08-25 09:33 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Det här är terminens arbetsområden i so.

Innehåll

Terminsplanering SO åk 8 ht-2017

V. 34-40 Demokrati och politik (Hi) och (Sh)
Vi kommer att arbeta med politik och ta reda på skillnader mellan olika styrelseskick, som demokrati och diktatur. Vi ska arbeta med hur Sverige styrs, dvs. vårt politiska system. Vi
kommer att börja med avsnittet som behandlar valet och partierna. Vi gör även en resa
tillbaka i tiden till de folkrörelser, som lade grunden till det demokratiska system, som vi har idag. Kunskaper och förmågor visar eleverna både muntligt och skriftligt och arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör v 39.

V. 41-45 Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmmar, revolution (Hi) och (Sh)
Vi startar arbetsområdet med en snabb genomgång av de historiska perioder vi tidigare arbetat med. Sedan ska vi läsa om revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska
ideologier. Vi studerar och jämför hur länderna i Europa industrialiserades och hur människornas liv förändrades. Vi lär oss om olika uppfinningar som har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Eleverna kommer även att arbeta med olika politiska rörelser som växte fram ur det första industrisamhället och jämföra det med vår egen tid. Kunskaper och förmågor visar eleverna under lektioner, på läxförhör och i den skriftliga slutuppgiften.

V. 44 Lov

V. 46- 49 Kristendomen i Sverige (Re)
Vi kommer att arbeta med sambandet mellan kyrkan och det samhälle människorna lever i. Eleverna studerar 1800-talets samhälle och ser vilket inflytande prästen och kyrkan hade i det dagliga livet. Vi arbetar med att skapa förståelse för orsakerna till att troende bröt sig ur den traditionella kyrkan och bildade egna väckelserörelser. Eleverna kommer att fördjupa sig i
olika frikyrkor, deras program och inflytande i samhället. Vi blickar även ut i världen för att göra jämförelser. Vi ska göra studiebesök i kyrkor i närområdet. Eleverna visar sina
kunskaper och förmågor till reflektion både muntligt och skriftligt. Området avslutas med en skriftlig slutuppgift.

V. 50- Produktion och konsumtion (Ge) och (Hi)
Vi fördjupar oss i var varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor
transporteras. Eleverna kommer att arbeta med näringslivet i Norden. Eleverna skall få en förståelse för hur näringslivet ser ut och vilka faktorer som påverkar det. Vi skall även rikta
blickarna mot framtiden och vilka utmaningar vi kommer att ställas inför. Elevernas förmågor kommer de att visa prov på både muntligt under lektionstid och i en inlämningsuppgift.