👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrics

Skapad 2017-08-25 09:37 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med att dels översätta men också tolka låttexter.

Innehåll

Lyrics

 

For the next few weeks we’re gonna work with lyrics. You’re gonna choose two favourite songs, one in swedish and one in english. When your done with this it’s time to translate both songs into the other language.

 

After this you’re gonna answer a few questions:

 

 • Explain why you like this song.
 • Who’s the artist? Did the singer write the song or was it someone else?
 • What does the title of the song mean?
 • What is the song about? Choose quotes that makes you understand this.
 • How does this song make you feel? Does it make you happy? Or sad? Do you want to dance? Why do you think it is like that?
 • Choose your favourite part of the song and explain why it is like that?
 • Does the song have a message?Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska: Music

Läsa och förstå

Mål: Du läser och förstår huvudinnehållet i åldersanpassade texter.
Du förstår endast om många ord finns översatta till svenska.
Du förstår huvudinnehållet.
Du förstår det mesta och kommenterar innehållet.
Du förstår i detalj, sammanfattar och drar slutsatser.

Lyssna och förstå

Mål: Du förstår huvudinnehållet i tydligt talad engelska.
Du behöver ofta få över-sättning till svenska för att förstå. Du hakar upp dig på ord du inte förstår.
Du förstår huvudinnehållet men missuppfattar ibland.
Du förstår det mesta och kommenterar innehållet.
Du förstår i detalj och sammanfattar det du har hört.

Samtala och kommunicera

Mål: Du deltar i samtal kring kända ämnen.
Du använder svenska ord. Du deltar inte aktivt i samtal på engelska.
Du behärskar enkla samtal med vissa missförstånd.
Du behärskar enkla samtal. Du försöker använda omform-uleringar och förklaringar så att mottagaren lättare förstår.
Du samtalar ledigt. Du medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem effektivt.

Tala och berätta

Mål: Du kan berätta och beskriva saker på ett sätt så att andra förstår vad du menar.
Du använder svenska ord och har svårt att förmedla det du vill säga på engelska.
Du talar begripligt med enkelt språk.
Du talar tydligt och med sammanhang. Du anpassar språket till olika situationer.
Du talar med flyt, variation och har ett gott uttal.

Skriva

Mål: Du skriver enkla berättelser, beskrivningar, frågor och svar så att en annan person förstår vad du menar.
Du använder svenska ord och du har svårt att förmedla det du vill skriva på engelska.
Du skriver begripligt med enkelt språk så att en engelsktalande person förstår.
Du skriver varierat och med sammanhang.
Du använder ett omväxlande ordförråd och anpassar ditt språk till olika mottagare.

Ansvar och planering

Mål: Du planerar och genomför arbets-uppgifter ensam och i samarbete med andra. Du reflekterar över din egen inlärning.
Du har svårt att genomföra arbetsuppgifter utan hjälp och stöd från läraren eller klasskamrater.
Du behöver ibland stöd från andra för att kunna genomföra arbets-uppgifterna.
Du letar själv i ordlista om du inte förstår ett ord. Du kommer lätt igång med arbetsuppgifter. Du försöker lösa problem själv, innan du ber om hjälp.
Du tar ansvar för ditt arbete hemma och i skolan och vet hur du bäst utvecklar ditt språk.