Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europakartan

Skapad 2017-08-25 09:39 i Östergårdsskolan Halmstad
En LPP om Europas länder, viktigare öar, berg, regioner och orter. Här ingår också fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna. Här tränas också hur kartan är uppbyggd med färger, symboler och kartor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Europas karta har inte alltid sett ut som den gör idag. Länder har kommit och gått genom historien och imperier har rest sig och fallit. Vem vet hur kartan ser ut om 100 år? Detta område handlar om hur dagens Europa ser ut, både med naturliga och politiskt dragna gränser.

Innehåll

Syfte

Genom att studera Europas länder kommer du ges möjlighet att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden. Genom undervisningen ska du även ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Mål

Du skaffar dig kunskaper om och utvecklar förståelse för:

 1. Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 2. Fördelningen av Europas befolkning, naturresurser och klimat.

Arbetsgång

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi: Arbeta med kartboken på olika sätt. Arbeta med blindkartor och kartor över Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. Diskutera fördelningen av Europas befokning. Hur har olika regioner och tätorter tillkommit?

Du kommer få jobba med instuderingsfrågor till texthäfte, söka fakta om ett land i Europa och resonera kring olika dilemmafrågor.

Bedömning

Vi kommer ha en bedömningsuppgift på kartan och namn på viktiga landmärken som berg och floder

Vi kommer dessutom att ha en skriftlig bedömningsuppgift om fördelningen av naturresurser, klimatzoner och befolkningstäthet i Europa.

Vilka orsaker och konsekvenser det haft historiskt och har i dagens Europa. 

Uppgifter

 • text om europa

 • europaresan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi 7-9

Kunskapskrav Geografi åk 7-9

Begrepp
du känner till och kan använda dig av begrepp som t ex klimat, naturresurser mm
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Verktyg i geografi
du använder dig av olika verktyg, både analoga och digitala för att söka fakta och information om Europa och Europas länder.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Du kan namnge och placera ut de olika geografiska namnen
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Livsmiljöer
du kan förklara hur fördelningen av befolkningen ut, vilken koppling det finns mellan klimat och befolkningstäthet och vad det får för olika konsekvenser.
jDu har grundläggande kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har mycket goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: