👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottens projekt "vi och hjältarna"

Skapad 2017-08-25 09:40 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Igelkottarnas "Vi och hjältarna" Datum: 2017-09-11 Gruppnamn: Igelkotten Deltagare: Lukas, Norelle, Nike, Julian, Julia, Theo, Siri, Agnes, Edvin, Teo, Saga, Stella, Kevin, Stellan, Smilla, Moa, Emilia, Alfred, Ida, Liza, Carola.

Innehåll

Bakgrund

Varför har barnen valt just detta projekt? Vad sa underökningsperioden? Ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur. 

Under vår undersökningsperiod uppmärksammade vi att barnen visade intresse för populärkulturella figurer och hjältar, närmre bestämt Ninjago och Frost. Detta visade de bland annat i leken, genom sånger och i samtal, både med varandra men även med oss vuxna. 

18 barn födda -13, tre pedagoger. Barnen kommer delas in i tre grupper med sex barn i varje grupp. Syftet med att vi delar gruppen i mindre grupper är dels för att barnen ska få möjlighet att skapa relationer med gamla och nya igelkottar, och dels för att mindre grupper ger barnen större möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Vi har tillgång till Gläntan, förskolegården och närområdet. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka? 

Projektet innehåller, förutom barnens intresse för populärkultur, värdegrund och genus. Vi kommer fokusera på barns samarbetsförmåga med fokus på sociala spelregler (empati, tillit, respekt). Vi kommer även undersöka skillnaden mellan de stereotypakönsrollerna i populärkulturen, med fokus på Ninjago och Frost, då de är de filmerna som barnen mest ger uttryck för. 

Varför?

Syfte med projektet? 

Hur kan vi, med hjälp av populärkultur, stärka kamratskapen i gruppen och stärka barnens jag- och vikänsla? 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas? 

Vi kommer använda digitala verktyg (iPad, smartboard, projektor) och skapandematerial (tex lera, färg, gips, limpistol). Vi kommer filma, dramatisera, ha sångaktiviteter, skapa, regissera och producera. 

Vi kommer lyfta de estetiska språken (dans, drama, musik, bild) samt de digitala språken (filma, fota, ljudupptagning samt olika appar).

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Vad heter karaktärerna i Ninjago, kan barnen undervisa sina kamrater och oss pedagoger? 

Kan vi skapa en arena för kollegialt lärande när vi utgår från barnens intresse och erfarenhetsvärld?

Kommer alla barn uttrycka intresse för projektet?

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål (nedan) 

Förutom de prioriterade målen har vi även valt att ta med ett värdegrundsmål och ett estetmål. 

Uppgifter

  • Prioriterade mål

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016