👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 Taluppfattning

Skapad 2017-08-25 09:45 i Ekdalaskolan Härryda
Taluppfattning åk 6 (Intermatte)
Grundskola 6 Matematik
I detta avsnitt får du stifta bekantskap med ett par andra talsystem: det binära talsystemet med basen 2, mayafolkets talsystem som har basen 20 och det romerska talsystemet som skiljer sig mycket från vårt talsystem men som du säkert har kommit i kontakt med i din vardag.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • några olika talsystem som använts i andra kulturer och hur de var uppbyggda.
 • vårt talsystems uppbyggnad och lära oss behärska upp till sjusiffriga tal.
 • att upptäcka mönster i enkla talföljder.
 • namnen på våra fyra räknesätt och de begrepp som är kopplade till dem.
 • att förstå sambanden mellan våra fyra räknesätt.

Hur ska vi arbeta?

 • genomgångar
 • enskilt arbete
 • högläsning
 • begreppslistor
 • par- och gruppdiskussioner

Vi kommer att arbeta via det digitala läromedlet InterMatte

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Läraren utgår ifrån elevens förkunskaper och behov när uppgifter tilldelas. Tilldelningen av uppgifter sker i dialog med eleven.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • Delaktighet vid genomgångar
 • Delaktighet vid diskussioner i olika grupper
 • Skriftliga förhör, diagnoser och prov

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se separat dokument i Classroom samt i Google-kalendern.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6