👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion & vetenskap

Skapad 2017-08-25 09:49 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Religionskunskap
I det Naturvetenskapliga programmets examensmål står det att genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället. Därför skall vi som kursens första moment titta på förhållandet mellan religion och naturvetenskap.

Innehåll

Ni skall nu jobba i par. Varje par har en religiös tes/fråga. T ex Finns Gud, Hur kom världen till, Vad händer när vi dör, Finns själen?

Varje grupp skall ta del av en vetenskaplig källa (artikel, föreläsning på film, bok osv) som argumenterar för ett religiöst fenomen. Det är viktigt att det är en forskare inom NO (fysik, biologi, kemi, matematik, medicin  eller psykologi) som skrivit artiklarna, haft föreläsningen osv. Titta på forskarens egen bakgrund, är hen själv religiös?

Detta kommer ni sedan att presentera muntligt vecka 36 för klassen i max 15 minuter. Tidsplan anslås på tavlan vid varje lektion.

 

I presentationen skall detta finnas med:

 • Presentation av källan/orna (Forskarens namn, universitet, ämne, datum)                                                         
 • Forskarens argument/bevis/forskning för sin tes
 • Era tankar kring argumenten & ämnet (analys)
 • Klassdiskussion & frågestund

 

ÄMNESVAL:

Najmo, Amal: Liv efter döden

Nisrin, Batoul: - .. -

Agil, Firel: - .. -

Oliver, Fredrik: - .. -

Yayhe, Elias: Själens existens

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E