Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikstund

Skapad 2017-08-25 09:49 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 6 Motorik Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation Svenska som andraspråk
Vi sjunger och ramsar tillsammans, gammalt och nytt.

Innehåll

 

Vi tränar på turordning och att se vilka som är på plats.

Vi får en gemensam repertoar som vi blir bekanta med och senare kan göra val utifrån samt kunna delta aktivt i med sång/rörelse/ igenkännande.

Vi tränar på att uppfatta vad som blivit gjort och vad som är kvar.

Vi tränar på att läsa av bilder och text

Vi kan använda händerna för tecken och fingerlekar i stor utsträckning för att bl.a. förstärka möjligheten till teckenkommunikation.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sva  1-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  Sva  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: