👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion No klass 07 åk 4

Skapad 2017-08-25 10:11 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Biologi Fysik Kemi
Introduktion i No

Innehåll

Mål: 

Kunna om hur man förklarade och trodde att världen fungerade förr.
Kunna om hur man förklarar och tror att världen fungerar nu. 
Kunna om jordens minsta delar atomerna. 
Kunna om materia.
Kunna om materias olika former; fast, flytande och gas. 
Kunna beskriva hur man kan sortera saker på olika sätt. 
Kunna om det kemiska symbolspråket.
Kunna sortera NO i de fyra olika ämnesgrupperna, biologi, fysik, kemi och teknik. 

  

Hur vill vi lära oss detta? 

 

Vill klassen ha prov på NO? Ja.

 

Att göra: 

Gleerups:

Fysik och kemiboken - Vad är fysik och kemi? Inledning ID:a448
Fysik och kemiboken  - Atomer ID: a296
Fysik och kemiboken  - Molekyler ID: a838
Fysik och kemiboken - Atom- och molekylmodeller ID: a501
Fysik och kemiboken  - Det kemiska symbolspråket ID: a947
Fysik och kemiboken - Is, vatten och vattenånga ID: a686
Fysik och kemiboken - De tre formerna ID: a 743
Fysik och kemiboken - Repetion ID: a 680 - Gör Ordkunskapen digitalt i boken. 
Fysik och kemiboken - Sammanfattning ID: a339

 

Studi.se

Från Aristoteles till klassisk fysik (bara första delen på quizen)
Molekyler
Materia
Allt består av atomer

Liberespresso on line

 

Viktiga ord och begrepp

 • atom = betyder odelbar på grekiska, nästan de minsta delarna i en molekyl
 • molekyl = flera atomer
 • kretslopp = ingenting försvinner men det kan ändras och bilda nya ämnen.
 • grundämne = en sorts atomer
 • modell = modeller som hjälper oss att tänka och förklara
 • fast form = material som man kan ta på
 • flytande form = rinnande materia
 • gasform = svävande materia
 • fasövergång = när ett ämne går från en form till en annan
 • stelning = när ett ämne går från flytande form till fast form
 • smältning = när ett ämne går från fast form till flytande form
 • avdunstning = när ett ämne går från flytande form till gasform
 • kondensering = när ett ämne går från gasform till flytande form

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6