👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt

Skapad 2017-08-25 10:23 i Strömsskolan Lilla Edet
Vi övar på att skriva återberättande text i form av en nyhetsartikel.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Senaste nytt - återberättande texter

I en tidningsartikel skriver en journalist om en händelse som kan vara av intresse för tidningens läsare. En tidningsartikel är därför en återberättande text.

Innehåll

Varför ska du arbeta med det här

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • Formulera dig  och kommunicera i tal och skrift,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Det här kommer du att få undervisning om

Kursplanens centrala innehåll:

 

 

Det här ska du lära dig

Konkretisering av kunskapskraven

 • Lära dig hur en återberättande text (en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras
 • Lära dig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och Indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och åsikt
 • På egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Du tittar på och läser olika tidningsartiklar, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.
 • Klassen kommer gemensamt arbeta med modelltexter där vi lär oss känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.
 • Du kommer att få arbeta med språkliga drag som används för att skapa intresse, som slagfärdiga rubriker och sammanfattande ingresser. Övningarna finns i ZickZack - skrivrummet.
 • Klassen kommer gemensamt att skriva en artikel ihop.
 • Du kommer på egen hand att planera och skriva en egen tidningsartikel.
 • Du kommer att kamratbedöma.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att:

 • förstå syftet med en återberättande text (tidningsartikel)
 • kunna hålla sig till ämnet, med ett tydligt innehåll och en "röd tråd"
 • kunna använda strukturen för en återberättande text (tidningsartikel)
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

Hur du ska visa dina förmågor

Du visar dina förmågor i en individuellt skriven text, som bedöms med hjälp av en checklista som du finner i skrivrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6