👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiskverksamhet ht17vt18 Di

Skapad 2017-08-25 10:24 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Estetisk verksamhet
Det kommer innebära musiklektioner, lyssna på olika sorters musik, pärla smycken och nyckelringar, måla, sy, pyssla med olika material.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under läsåret att arbeta med olika former av skapande.

Musiklektioner där syftet är att lära sig sjunga olika sorters låtar och använda rösten som instrument. 

Musiklektioner där vi skriver låtar.

Slöjd och bild där vi arbetar i olika sorters återvunnet material. Både att använda sig av befintliga saker och skapa något annat av det, men även använda oss mycket av naturmaterial.

Lyssna på och möta olika sortera musik. 

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

Att sjunga

Att sjunga kanon

Att skriva texter till befintliga melodier 

Att pyssla med händerna

Att tillverka i återvunnet material

Att tillverka i naturmaterial

Att lyssna på olika sorters musik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9

Matriser

ES
Estetisk verksamhet ht17vt18

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller med fysisk hjälp)
Kan självständigt
(helt självständigt eller med hjälp av en arbetsordning eller schema)
Att sjunga
Att sjunga kanon
Att skriva text till melodi
Att pyssla med händerna
Att tillverka i återvunnet material
Att tillverka i naturmaterial
Lyssna på olika sorters musik