👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAM02 nationalekonomi

Skapad 2017-08-25 10:34 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Det här ska första arbetsområdet handla om: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, t.ex. merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism, monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

Innehåll

 

Målet 

Målet är att du ska kunna redogöra för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom ska du kunna redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och social förhållanden samt hur dessa förhållanden förstås utifrån teorierna. 

Begrepp

Penningvärde, konjunkturer, efterfrågan, utbud, marknad, ekonomisk liberalism, marxism, marknadsekonomi, planekonomi, protektionism, frihandel, välfärd, offentligägt, privatägt
 

Examination och tid 

Vecka 36 -39

Beslutas av lärare och elever tillsammans och kan examineras i mindre delar. 

 
 

Material 

Lektionspass med genomgångar 

Internet 

 
 

Betyget E 

Betyget C 

 
 

Betyget A 

Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. 

Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna 

 
 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. 

 
 
 
 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Ekonomiska teorier och politiska partier

Matriser

SAM02 nationalekonomi

Rubrik 1

Betyget E Betyget C Betyget A Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Nivå 1
Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Nivå 2
Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
Nivå 3
Betyget A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Aspekt 1