👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys - Möss och människor

Skapad 2017-08-25 10:35 i Björndammens skola F-6 Partille
Analys av filmen "Möss och människor" utifrån naturalistiskt och modernistiskt perspektiv, för att hitta framträdande drag i filmen från dessa epoker. Vi kommer även att diskutera rätt och fel utifrån några av filmens karaktärer.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att titta på filmatiseringen av John Steinbecks roman "Möss och människor" från 1992 och analysera och diskutera innehållet och filmens budskap.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att göra eleverna uppmärksamma på att litteraturen som skrivs influeras av den tid som den är skriven i, samt stärka förmågan att diskutera, lyssna in och framföra sina egna tankar och åsikter.

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet med uppgiften är att träna nedanstående förmågor:

Centralt innehåll - vad läser vi?

För kopplingar till det Centrala innehållet se längst ner på sidan.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

1) Som uppstart hålls en kortare presentation om den kontext romanen är skriven i och även en kort tillbakablick för att åskådliggöra generella strömningar under epokerna Romantiken, Realismen, Naturalismen och sedermera Modernismen.

2) Innan filmvisning har vi en kort genomgång av analysfrågorna.

3) Filmvisning (speltid 1 tim 46 min)

4) Individuell tid för att sammanställa sina reflektioner

5) Gruppdiskussion - Rätt och Fel. I smågrupper diskuterar vi ett urval av karaktärerna och försöker hitta vem som "felat mest".

6) Individuell redovisning. Varje elev får redovisa sina tankar utifrån de analysfrågor som vi arbetat med antingen muntligt eller skriftligt.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?Under detta moment kommer följande förmågor att bedömas:

* förmågan att tolka och resonera om filmens budskap

* förmågan att resonera och göra kopplingar till författaren som skrivit romanen

* förmågan att resonera om hur romanen påverkats av tiden den är skriven i

* förmågan att sammanfatta olika texters innehåll

 

Samtliga av dessa förmågor bedöms vid den muntliga eller skriftliga redovisningen som eleven genomför individuellt.

Uppgifter

 • Analysfrågor till redovisning

 • Gruppdiskussion - Rätt och fel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9