👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampgruppen med fokus på matematik

Skapad 2017-08-25 10:53 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barnens intressen av matematik kommer vi att jobba utifrån mattekarusellen.

Innehåll

Nuläge

I svampgruppen möts barnen i åldrarna 3-4 år en gång i veckan. Vi kommer att arbeta med matematik utifrån barnens intressen och förutsättningar. Vi utgår ifrån mattekarusellen.

Mål

Vi vill stödja barnen i deras matematiska förmågor och utveckla och utmana deras förståelse för matematik. Antal, likheter och olikheter, sortera, mättning, problemlösning, mönster, parbildningen, språket, rumsuppfattning, diagram och former. Vi vill väcka deras intresse för matematiken.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. Barnen ska få lära utav varandra och genom upplevelsens pedagogik lär sig barnen att ta in matematiken utifrån sina upplevelser. 

 

Genomförande 

Grupptillfällena kommer att inledas med att tillsammans med barnen räkna antal barn som är närvarande. De olika områdena kommer att bearbetas under de olika tillfällena både inomhus och i skogen genom rörelse, musik och UR program. Utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. 

Antal- 

Likheter och olikheter-

Sortera-

Mätning-

Problemlösning-

Mönster- 

Parbildning-

Språket-

Rumsuppfattning-

Diagram-

Former-

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
    Lpfö98 Rev. 2016