👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bamsebo

Skapad 2017-08-25 11:00 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillbehörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

Innehåll

På vår förskola ska alla barn känna sig välkomna och bli bekräftade.
barnens synpunkter gällande diskriminering och kränkande särbehandling skall respekteras och hanteras.
alla barn ska vara trygga på vår förskola.
vår förskola ska vara fria från trakasserier, diskriminering pga.
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och alla former av kränkningar.

Vi tar kraftigt avstånd från all kränkande behandling.
mobbning, våld, rasism och sexuella trakasserier är förbjudna!

Alla som verkar på förskolan Bamsebo  med barnen i åldrarna 1-5 år är skyldiga att främja och följa allt arbete kring planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Att arbeta förebyggande och motverka diskriminering och kränkningar av alla slag.
Detta sker fortlöpande i fyra steg och alla delar av arbetet dokumenteras.

Uppgifter

  • Undersöka

  • Analysera

  • Åtgärder

  • Följa upp och utvärdera