👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gipsmask i form av Maskaron

Skapad 2017-08-25 11:29 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi gör gipsmasker, vilka sedan målas/designas av eleverna. Ett arbete som innefattar olika tekniker, återanvända bilder och material och presentera.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska tillverka en gipsmask, vilken du sedan ska måla. Den ska vara inspirerad av minst en maskaron.

Innehåll

Genomförande

Inför arbetet en lärarledd genomgång av arbetet och lite information om maskaroner. Vi tittar på bildträffar på google och vandrar runt på göteborgs gator via google street view.

 

1: Alla elever skissar på hur deras masker ska se ut. Skisserna ska beskriva och visa vilka färger och former maskerna ska ha, samt hur de ska bygga upp volymen (pilar och text).

2: Läraren informerar om tillvägagångssätt. Eleverna jobbar tre -och tre. En ligger på bänken med och två lägger gipsbandaget. 

3: När masken har torkat klipps masken till i kanterna och eleverna får nu bygga upp ansiktsdragen.

4: Efter att masken har torkat så primas den, och när primern har torkat så målas masken med akrylfärg och detaljer läggs på.

 

För syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för betyget E ur kursplanen, läs nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9