👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2017-08-25 11:31 i Tunets skola Borlänge
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om jorden, månen, solen och våra planeter. Hur ser vårt solsystem ut? Du kommer att få göra en egen "Rymdbok".

Innehåll

 Undervisning

Genom undervisning i området ska eleverna få en ökad förståelse för:

 • lära oss om planeterna i vårt solsystem
 • hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 
 • månens olika faser
 • stjärnhimlen och stjärnbilder
 • årstidsväxlingar i naturen 

 

 

Arbetsformer

 • titta på film
 • diskutera/samtala
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter
 • enkla undersökningar
 • bildövningar

Uppgifter

 • Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3