👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big Mouth & Ugly Girl

Skapad 2017-08-25 11:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser den skönlitterära boken "Big Mouth & Ugly Girl" under en sexveckors period.
Grundskola 9
Vi kommer i klassen och självständigt läsa boken Ugly girl& big mouth under läsningen kommer vi att svara på frågor och analysera texten. Avslutningsvis kommer ni att skriva en recension.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

Undernågra veckors tid jobbar vi med läsning av boken "Big Mouth & Ugly Girl". Vi kommer därmed att jobba aktivt med läsförståelse och ordkunskap. Ni kommer också att tvingas tänka mer på vad ni själva tycker när ni läser och förbereder olika uppgifter för att visa er förståelse av texten. Eftersom boken är relativt lång krävs det att man planerar sin tid väl och läser en lämplig mängd varje dag så att man hinner läsa hela inom den utsatta tiden. Läsförståelsen är också avgörande för hur man senare ska skriva om och diskutera boken muntligt.

Undervisning

Vi kommer att läsa högt i klassen och självständig läsning.

Bedömning

I detta arbetsområdet bedömer jag;

  • läsförståelse, huruvida du visar i uppgifterna som vi gör att du förstår det du läser i boken
  • muntligt, huruvida du kan medverka till ett samtal om boken i form av en diskussion
  • skriftligt, huruvida du kan skriva en bokrecension med sammanhang och variation
  • planering och arbete, huruvida du kan planera din tid så att du hinner med läsning samt genomföra uppgifter i både helhet och detalj

Matriser

Bedömningsmatris till Engelska åk 7-9

Bedömningsmatris Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA - samtal
- Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar.
Du kan med kortare meningar bidra vid enstaka tillfällen i samtalet.
Du talar tydligt och med sammanhang samt anpassar ditt språk till samtalssituationen. Du använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.
Du talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang. Du medverkar aktivt i samtalet och löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden.
Du kan läsa texten och visa att du förstår helheten.
Du kan läsa och kommentera texten. Du visar att du förstår helheten och en del detaljer i texten. Du kan svara på ett flertal frågor angående textens innehåll och helhet.
Du kan läsa och kommentera texten. Du visar att du förstår både helheten, detaljer och budskap i texten. Du kan svara på i stort sett alla frågor rörande textens helhet och detaljer samt dra egna slutsatser om innehållet.
SKRIVA
- Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något.
Du kan använda ett enkelt språk för att uttrycka dig på engelska.
Du kan skriva varierat och med sammanhang. Du kan ställa och besvara frågor och du kan anpassa ditt språk till mottagaren.
Du har ett säkert och varierat skriftspråk. Du kan anpassa din framställning för att uppnå olika syften och för att kommunicera med olika mottagare.
GENOMFÖRA UPPGIFTER
- Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.
Du kan planera en del av arbetet. Du kan delta i genomförandet av arbetet genom att ansvara för din del av genomförandet/en mindre del av genomförandet. Du kan kortfattat utvärdera en del av arbetet.
Du kan planera både helhet och detaljer i arbetet. Vid grupparbete: Du kan delta i genomförandet av arbetet genom att både ansvara för din egen och gruppens insats. Vid enskilt arbete: Du har ansvarat för att genomförandet fungerat både i helhet och detalj. Du kan utvärdera arbetet i både helhet och detalj.